Standard

NS 3962:2024

Publisert

Rettelser og tillegg kjøpes separat.

Språk
Tjenester

Produktinformasjon

NS 3962 beskriver hvordan feil og mangler kan oppdages og utbedres underveis i byggeprosessen for å ivareta brannsikkerheten til bygget. Standarden gir krav til kontroll av produksjonsunderlag, utførelse og dokumentasjon.

Les mer om NS 3962 på fagsiden

Omfang

Dette dokumentet angir krav til kontroll av brannsikkerhet. Kontrollen omfatter:produksjonsunderlaget;utførelsen;dokumentasjon.Det angis krav til kontrollprosessen, kontrollnivåer, kontrollmetoder, omfang av kontroll, avviksbehandling og sluttrapport.

Dokumentinformasjon

  • Standard fra SN
  • Publisert:
  • Utgave: 1.0
  • Versjon: 1
  • Varetype: NAT
  • Products.Specs.pages
  • ICS 13.220
  • National Committee SN/K 384