Standard

NS 3682:2022

Publisert

Rettelser og tillegg kjøpes separat.

Språk
Tjenester

Omfang

1 Omfang Dette dokumentet omhandler krav og retningslinjer for planlegging, demontering, bearbeiding, prøving, vurdering og dokumentasjon av brukte hulldekker (hollow core slab) til ombruk. Dette dokumentet angir ikke krav til prosjektspesifikk detaljprosjektering. Dette dokumentet beskriver metode for dokumentering av egenskaper på et nivå som tilsvarer grunnlaget for utstedelse av ytelseserklæring (CE-merke) etter NS-EN 1168:2005+A3:2011.

Dokumentinformasjon

  • Standard fra SN
  • Publisert:
  • Utgave: 1.0
  • Versjon: 1
  • Varetype: NAT
  • Products.Specs.pages
  • ICS 91.060.30
  • ICS 91.100.30
  • National Committee SN/K 7