Standard

NS 3600:2018

Publisert

Rettelser og tillegg kjøpes separat.

Språk
Tjenester

Omfang

Dette dokumentet angir minstekrav til hva en teknisk tilstandsanalyse av bolig skal inneholde som grunnlag ved omsetning. Fellesdeler omtales separat der det er aktuelt. Som en del av dette dokumentets krav er det tre tillegg som angir konkret hva som skal undersøkes når det gjelder teknisk tilstand, inkludert elektriske og branntekniske forhold, og hvordan tilstandsgrad skal vurderes og angis på bygningsdelsnivå, se normative tillegg A, B og C. Tillegg D er informativt og inneholder et eksempel på en rapport fra en tilstandsanalyse.

Dokumentinformasjon

  • Standard fra SN
  • Publisert:
  • Utgave: 1
  • Versjon: 1
  • Varetype: NAT
  • Products.Specs.pages
  • ICS 91.010.30
  • National Committee SN/K 292

Produktrelasjon

Produkt livssyklus