Standard

NS 3512:2014

Publisert

Rettelser og tillegg kjøpes separat.

Språk
Tjenester

Omfang

Denne standarden beskriver en metode for måling av fukt i tre i byggefasen for å hindre innbygging av skadelig fukt som kan føre til vekst av mugg- og råtesopp. Fuktighetsrelaterte dimensjons- og formendringer er ikke behandlet i denne standarden. Standarden gjelder måling i konstruksjoner der heltre og sammensatte produkter med heltre inngår. Metoden som omtales i denne standarden, gjelder måling av fukt i tre basert på måleprinsippet med elektrisk motstandsmåling. Måling basert på kapasitive/dielektriske måleprinsipper er ikke med i denne standarden. Standarden beskriver krav til måleapparat, målemetode og kravnivåer. Videre beskrives hvor, når og hvor mange ganger det skal måles i trevirke i løpet av byggefasen, spesielt det som har vært utsatt for fukt i form av f.eks. nedbør eller lekkasjer. Standarden gjelder for oppfølging og kontrollmålinger i byggefasen, men deler av den, spesielt punkt 4, kan også være aktuelle i forbindelse med for eksempel tilstandsregistrering, skadevurderinger og skadesanering i eksisterende bygninger (se tillegg C). Standarden beskriver bruk av håndholdte måleapparater for øyeblikksmålinger. Deler av standarden er også aktuelle dersom man ønsker å instrumentere kritiske deler av trevirket for kontinuerlig logging i byggefasen eller senere.

Dokumentinformasjon

  • Standard fra SN
  • Publisert:
  • Utgave: 1
  • Versjon: 1
  • Varetype: NAT
  • Products.Specs.pages
  • ICS 79.040
  • National Committee SN/K 346