Standard

NS 3511:2014

Publisert

Rettelser og tillegg kjøpes separat.

Språk
Tjenester

Omfang

Denne standarden fastsetter en metode for måling av relativ fuktighet (RF) i borehull i betongkonstruksjoner. Metoden retter seg inn mot RF-måling i nystøpt betong i forbindelse med uttørkingsprosessen før legging av overflatebelegg, det vil si den siste kontrollmålingen før belegget legges. Standarden inneholder to normative tillegg, A og B, for korreksjon av avlest RF og for måling av RF i normalttørkende avrettingslag. Deler av metoden er aktuell også i andre sammenhenger, for eksempel RF-måling i eldre betongkonstruksjoner i forbindelse med skadeutredninger eller RF-målinger i andre materialer enn betong. Metoden må da tilpasses det aktuelle tilfellet. I tillegg D (informativt) er det gitt anvisninger for tilpasninger av metoden i forbindelse med skadeundersøkelser.

Dokumentinformasjon

  • Standard fra SN
  • Publisert:
  • Utgave: 1
  • Versjon: 1
  • Varetype: NAT
  • Products.Specs.pages
  • ICS 91.080.40
  • National Committee SN/K 346