Standard

NS 3510:2015

Publisert

Rettelser og tillegg kjøpes separat.

Språk
Tjenester

Omfang

Denne standarden gir grunnlag for prosjektering og anvendelse av sikkerhetsruter i byggverk. Standarden angir krav til personsikkerhetsruter og klasser for ulike bruksområder i byggverk. Tillegg A (normativt) inneholder tabeller for dimensjonering av glass i rekkverk og veggkonstruksjoner. Krav til kontrastmerking av glassfelt der det kan være fare for sammenstøt, er omhandlet i NS 11001 Universell utforming av byggverk – Del 1 og 2. Standarden gir anbefalinger for bruk av trygghetsruter avhengig av anvendelsesområde. Det stilles særskilte krav til bygningsglass brukt i forbindelse med heiser i bygninger. Disse kravene er gitt i henhold til direktiv 95/16/EF(Heisdirektivet) i NS-EN 81-1 og NS-EN 81-2, og er ikke tatt med i denne standarden.

Dokumentinformasjon

  • Standard fra SN
  • Publisert:
  • Utgave: 1
  • Versjon: 1
  • Varetype: NAT
  • Products.Specs.pages
  • National Committee SN/K 228
  • ICS 81.040.20

Produktrelasjon

Produkt livssyklus