Standard

NS 3471:1973

Tilbaketrukket

Rettelser og tillegg kjøpes separat.

Språk
Tjenester

Omfang

Standarden fastlegger regler for beregning og dimensjonering av aluminiumkonstruksjoner og forutsetter at de krav som er stilt i standarden til materialer, utførelse og kontroll, blir fulgt. For visse konstruksjoner gjelder dessuten spesielle regler.

Dokumentinformasjon

  • Standard fra SN
  • Publisert:
  • Tilbaketrukket:
  • Utgave: 1
  • Versjon: 1
  • Varetype: NAT
  • Products.Specs.pages
  • ICS 91.080.10
  • National Committee SN/K 68

Produktrelasjon

Produkt livssyklus