Standard

NS 3468:2019

Publisert

Rettelser og tillegg kjøpes separat.

Språk
Tjenester

Omfang

Dette dokumentet angir et system for beskrivelse, klassifisering og dokumentasjon av produsert grovt steinmateriale og resirkulert materiale til ubunden bruk i bygge- og anleggsarbeid > 90 mm og ≤ 1000 mm. Dette dokumentet omhandler ikke krav til helse og sikkerhet med henblikk på vern av arbeidstakere ved produksjon og levering av grove steinmaterialer.

Dokumentinformasjon

  • Standard fra SN
  • Publisert:
  • Utgave: 1
  • Versjon: 1
  • Varetype: NAT
  • Products.Specs.pages
  • ICS 91.100.15
  • National Committee SN/K 5