Standard

NS 3466:2009

Publisert

Rettelser og tillegg kjøpes separat.

Språk
Tjenester

Omfang

Denne standarden setter krav til innhold i et prosjekts miljøprogram og miljøoppfølgingsplan for ytre miljø i BAE-næringen. I mange tilfeller er det ikke åpenbare løsninger på et prosjekts miljøutfordringer. Standarden viser derfor primært hvilke vurderinger og prosesser som skal føre frem til valg av løsninger.

Dokumentinformasjon

  • Standard fra SN
  • Publisert:
  • Utgave: 1
  • Versjon: 1
  • Varetype: NAT
  • Products.Specs.pages
  • National Committee SN/K 223
  • ICS 91.040.01