Standard

NS 3424:1995

Tilbaketrukket

Merknad: Denne standarden har en ny utgave: NS 3424:2012

Forhåndsvisning Forhåndsvisning er ikke tilgjengelig

Rettelser og tillegg kjøpes separat.

Språk
Tjenester

Omfang

Denne standarden definerer termer som benyttes, gir regler for hvilke hovedelementer som skal inngå i en tilstandsanalyse, og fastlegger hvordan tilstanden skal beskrives og dokumenteres.

Dokumentinformasjon

  • Standard fra SN
  • Publisert:
  • Tilbaketrukket:
  • Utgave: 1
  • Versjon: 1
  • Varetype: NAT
  • Products.Specs.pages
  • ICS 91.010.30
  • National Committee SN/K 292

Produktrelasjon

Produkt livssyklus