Standard

NS 3418:2020

Publisert

Rettelser og tillegg kjøpes separat.

Språk
Tjenester

Omfang

NS 3418 er utarbeidet for å få godt gjennomarbeidede og mer ensartede konkurransegrunnlag ved anskaffelse av prosjekterings- og rådgivningstjenester i byggenæringen i Norge. Deler av standarden er basert på strukturen i NS 3450, Konkurransegrunnlag for bygg og anlegg. NS 3418 inneholder i tillegg en del som angir strukturen for beskrivelse av prosjekterings- og rådgivningstjenester. Målgruppen for standarden er aktører som anskaffer prosjekterings- og rådgivningstjenester i en profesjonell sammenheng. Standarden kan brukes av både offentlige og private aktører. Videre kan standarden brukes av både byggherrer og totalentreprenører som anskaffer prosjekterings- og rådgivningstjenester. Standarden er utformet med tanke på prosjektering og rådgivning for byggprosjekter. Standarden kan også brukes i anleggssektoren, men da er det nødvendig med visse tilpasninger.

Dokumentinformasjon

  • Standard fra SN
  • Publisert:
  • Utgave: 1.0
  • Versjon: 1
  • Varetype: NAT
  • Products.Specs.pages
  • ICS 91.010.10
  • ICS 91.010.20
  • National Committee SN/K 362