Standard

NS 3055:1989

Publisert

Rettelser og tillegg kjøpes separat.

Språk
Tjenester

Omfang

Standarden fastlegger regler for dimensjonering av vann- og avløpsledninger i bygninger og stikkledninger.

Dokumentinformasjon

  • Standard fra SN
  • Publisert:
  • Utgave: 2
  • Versjon: 1
  • Varetype: NAT
  • Products.Specs.pages
  • National Committee SN/K 85
  • ICS 91.140.60
  • ICS 91.140.80