Standard

NS 3041:2007

Publisert

Rettelser og tillegg kjøpes separat.

Språk
Tjenester

Omfang

Standarden omhandler utforming, plassering og lesbarhet ved bruk av innendørs og utendørs skilt.

Dokumentinformasjon

  • Standard fra SN
  • Publisert:
  • Utgave: 2
  • Versjon: 1
  • Varetype: NAT
  • Products.Specs.pages
  • National Committee SN/K 212
  • ICS 01.080.10

Produktrelasjon

Produkt livssyklus