Standard

NS 11201:2018/G1:2018

Publisert

Rettelser og tillegg kjøpes separat.

Språk
Tjenester

Omfang

Dette dokumentet er en veiledning ved implementering og bruk av NS 11201 Ledelsessystemer for mangfold – Krav.

Dokumentinformasjon

  • Standard fra SN
  • Publisert:
  • Utgave: 1
  • Versjon: 1
  • Varetype: NAT
  • Products.Specs.pages
  • ICS 03.100.01
  • ICS 03.100.30
  • ICS 03.100.70
  • National Committee SN/K 540