Standard

NS 11201:2018

Publisert

Rettelser og tillegg kjøpes separat.

Språk
Tjenester

Omfang

Dette dokumentet viser hvordan organisasjoner skal knytte mangfoldet til verdiskapning og oppgaveløsning. Dokumentet spesifiserer krav til ledelsessystemer for mangfold, og det gir et rammeverk for hvordan en organisasjon kan etablere, implementere, gjennomføre, overvåke, vedlikeholde og forbedre systemet. Dette dokumentet kan brukes av alle typer organisasjoner uavhengig av størrelse, organisasjonsform eller sektortilhørighet.

Dokumentinformasjon

  • Standard fra SN
  • Publisert:
  • Utgave: 1
  • Versjon: 1
  • Varetype: NAT
  • Products.Specs.pages
  • ICS 03.100.01
  • ICS 03.100.30
  • ICS 03.100.70
  • National Committee SN/K 540