Konsolidert

NORSOK S-001:2020+AC:2021

Publisert

Rettelser og tillegg kjøpes separat.

Språk
Tjenester

Tilleggsdokumenter

Denne standarden har tilleggsdokumenter som du finner under "Zip" i venstrekolonnen når du åpner standarden digitalt.

Spesifikke krav

Denne standarden har spesifikke krav fra følgende selskaper: ConocoPhillips
Det kreves registrering for å åpne kravene.

Omfang

This NORSOK standard describes the principles and requirements for the development of the physical safety design, i.e. technical safety, of offshore installations for production of oil and gas. Where applicable, this NORSOK standard may also be used for mobile offshore drilling units. This NORSOK standard, together with NS-EN ISO 13702 , defines the required standard to establish and maintain an adequate level of safety for personnel, environment and material assets.

Dokumentinformasjon

  • Konsolidert fra SN
  • Publisert:
  • Utgave: 7
  • Versjon: 1
  • Varetype: NAT
  • Products.Specs.pages
  • National Committee NORSOK/EG S
  • ICS 75.180.01

Produktrelasjon