Standard

NEK VL 80-4:2023

Publisert

Rettelser og tillegg kjøpes separat.

Språk
Tjenester

Omfang

Dette dokumentet er utviklet for å gi veiledning om landstrømsforsyning til fartøyer i avbruksnæringen. Behovet for mengde energi og effekt fra land innen denne sektoren påvirkes av elektrisk drift ombord, lading av batterier eller en kombinasjon av disse to. Dette dokumentet tar sikte på å vurdere slike faktorer opp mot behovet for raske, enkle, robuste og kostnadseffektive løsninger. Det søkes primært å benytte løsninger som allerede er intranasjonalt standardisert, men det beskrives også ikke-standardisert løsninger der det foreløpig ikke finnes en hensiktsmessig standard.

Dokumentinformasjon

  • Standard fra NEK
  • Publisert:
  • Utgave: 1.0
  • Versjon: 1
  • Varetype: GUIDE
  • Products.Specs.pages
  • ICS 29.020