Standard

NEK VL 80-3:2023

Publisert

Rettelser og tillegg kjøpes separat.

Språk
Tjenester

Omfang

Dette dokumentet dekker installasjoner med merkestrøm 80A og høyere, og beskriver landstrømsløsninger typisk for servicefartøy av ulike kategorier, med tilhørende installasjoner om bord, på land og på fórflåter. Landstrømmen kan benyttes til elektrisk forbruk ombord, lading av batterier eller en kombinasjon av disse to. Dokumentet dekker ikke permanente forsyninger, for eksempel strøm fra land til fôrflåter eller merder. Det beskriver heller ikke AC løsninger med kapasiteter opp til og med 63A.

Dokumentinformasjon

  • Standard fra NEK
  • Publisert:
  • Utgave: 1.0
  • Versjon: 1
  • Varetype: GUIDE
  • Products.Specs.pages
  • ICS 29.020