Fysisk

NEK TS 600:2022 - trykket bok

Publisert

Rettelser og tillegg kjøpes separat.

Språk
Tjenester
kr 535,00

Produktinformasjon

Denne standarden finnes også som online produkt.

NEK TS 600 er en teknisk spesifikasjon som kan brukes i tillegg til NEK 600. Denne spesifikasjonen gir forslag til preaksepterte metoder for å oppnå enkelte funksjonskrav samt veiledning til kravene i NEK 600:2021 El og ekom i vegtrafikksystem.

Les mer om NEK 600 og NEK TS 600 på fagsiden

Omfang

NEK TS 600 Teknisk spesifikasjon og veileder for NEK 600:2021 erstatter Statens vegvesens håndbok V630 Elektroveileder, foreløpig utgave - Nødstrømsforsyning i vegtunneler. NEK TS 600 er en teknisk spesifikasjon som kan brukes i tillegg til NEK 600. Denne spesifikasjonen gir forslag til preaksepterte metoder for å oppnå enkelte funksjonskrav samt veiledning til kravene i NK 600:2021 El og ekom i vegtrafikksystem. Med utgangspunkt i håndbok V630 Elektroveileder er NEK TS 600 utarbeidet av, og forankret i NEKs komite for El- og ekom i samferdsel - NK 300. Den tekniske spesifikasjonen «NEK TS 600 bygger på kravene i «NEK 600».

Dokumentinformasjon

  • Fysisk fra NEK
  • Publisert:
  • Varetype: None
  • Products.Specs.pages