Standard

NEK TR 402:2024

Publisert

Rettelser og tillegg kjøpes separat.

Språk
Tjenester

Omfang

NEK TR 402 Systemjording i TN installasjoner er en teknisk rapport som beskriver forskjellige forhold knyttet til forsyning av en TN-installasjon, med eller uten interne strømforsyningsenheter. Rapporten beskriver de prinsipielle forholdene ved forsyning av en TN-installasjon med fokus på å: sørge for en entydig forankring av nøytralledere i installasjonen til jordpotensial ved alle mulige driftssituasjoner ; unngå at det oppstår mulighet for driftsstrømmer i ledere for beskyttelsesformål; unngå at det oppstår mulighet for driftsstrømmer i funksjonsjordledere; unngå mulighet for parallelle strømbaner i nøytralledere tilbake til strømforsyningsenhetene; legge grunnlag for en entydig håndtering av krav til frakobling.

Dokumentinformasjon

  • Standard fra NEK
  • Publisert:
  • Utgave: 1.0
  • Versjon: 1
  • Varetype: TR
  • Products.Specs.pages
  • ICS 29.020
  • National Committee NEK/NK64