Fysisk

NEK EN 50110-1:2023 - trykket bok

Publisert

Rettelser og tillegg kjøpes separat.

Språk
Tjenester
kr 930,00

Produktinformasjon

Denne standarden finnes også som et online produkt.

NEK EN 50110-1 er henvisningsgrunnlag for Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg, kjent som FSE. Standarden inneholder minimumskrav som gjelder for Norge og andre CENELEC-land, og informative vedlegg som omhandler sikkert arbeid på eller i nærheten av elektriske anlegg.

Les mer om NEK EN 50110-1 på fagsiden

Omfang

Del 1 av NEK EN 50110 inneholder minimumskrav som gjelder for alle CENELEC-landene og noen informative vedlegg som omhandler sikkert arbeid på eller i nærheten av elektriske anlegg. Klippet fra FSE: «DSB anser at den til enhver tid gjeldende versjon av norsk elektroteknisk norm NEK EN 50110-1 oppfyller sikkerhetskravene i FSE - forskriften. For maritime elektriske anlegg så vises det tilsvarende til internasjonal standard IEC 60092-509. Dersom forskrift, veiledning og norm er oppfylt anses det som dokumentert at forskriftens sikkerhetskrav er oppfylt. Dette betyr at NEK EN 50110-1 gir retningslinjer og prinsipper som arbeidsgivere, arbeidstakere og andre involverte bør følge for å sikre en trygg arbeidspraksis.

Dokumentinformasjon

  • Fysisk fra NEK
  • Publisert:
  • Varetype: None
  • Products.Specs.pages