Fysisk

NEK 320:2018 - trykket bok

Publisert

Rettelser og tillegg kjøpes separat.

Språk
Tjenester
kr 2 275,00

Produktinformasjon

Denne standarden finnes også som et online produkt

Omfang

NEK 320 er en samling av EN 62305-serien som omhandler vurdering av behovet for, prosjektering og installasjon av lynvernanlegg. Vær oppmerksom på at innholdet er på engelsk, med unntak av et kort norsk forord. NEK har redigert sammen de fire delstandardene på en brukervennlig måte. Sider som ikke går direkte på standardseriens kjerne er sløyfet, de europeiske endringene er redigert inn, felles innholdsfortegnelse og felles sidenummerering er etablert. Målet er å skape en normsamling som er godt egnet for brukermiljøene. NEK 320 er også en nyttig henvisning for bygningsforvaltere som ønsker kvalitative vurderinger innen ovennevnte tema.

Dokumentinformasjon

  • Fysisk fra NEK
  • Varetype: None
  • Products.Specs.pages