eBlankett

Byggblankett 8417 C

Publisert

Rettelser og tillegg kjøpes separat.

Språk
Tjenester

Produktinformasjon

Blanketten skal brukes når en totalentreprenør skal stille sikkerhet for å oppfylle kravene til totalentreprenørens sikkerhetsstillelse i NS 8417 Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalunderentrepriser

Kurs

Vi holder jevnlig kurs i NS 8417 og andre juridiske kontraktsstandarder.

Dokumentinformasjon

  • eBlankett fra SN
  • Utgave: 2011
  • Varetype: None
  • Products.Specs.pages