eBlankett

Byggblankett 8405 B

Publisert

Rettelser og tillegg kjøpes separat.

Språk
Tjenester

Produktinformasjon

Denne blanketten skal brukes ved entreprenørens sikkerhetsstillelse overfor byggherren i kontrakt etter NS 8405.

Les mer om juridiske standarder og byggblanketter på fagsiden. 

Kurs

Vi holder jevnlig kurs i NS 8405 og NS 8406 og andre juridiske kontraktsstandarder.

Dokumentinformasjon

  • eBlankett fra SN
  • Utgave: 2008
  • Varetype: None
  • Products.Specs.pages