eBlankett

Byggblankett 8405 A

Publisert

Rettelser og tillegg kjøpes separat.

Språk
Tjenester

Produktinformasjon

Dette avtaleformularet skal brukes ved inngåelse av kontrakt etter NS 8405.

Les mer om juridiske standarder og byggblanketter på fagsiden. 

Kurs

Vi holder jevnlig kurs i NS 8405 og NS 8406 og andre juridiske kontraktsstandarder.

Dokumentinformasjon

  • eBlankett fra SN
  • Utgave: 2008
  • Varetype: None
  • Products.Specs.pages