Standard

NS-EN 16627:2015/G1:2023

Published

Corrigendums and amendments are bought separately.

Language
Services

Productinformation

NS 3454:2013 Livssykluskostnader for byggverk - Prinsipper og klassifikasjon ble i september 2023 erstattet av en felleseuropeisk standard, NS-EN 16627:2015 Bærekraftige byggverk – Vurdering av bygningers økonomiske prestasjon – Beregningsmetode. Denne veiledningen er utviklet for å bistå i overgangen fra NS 3454:2013 til NS-EN 16627:2015.

Veiledningen NS-EN 16627:2015/G1:2023 kan bidra til at livsløpskostnader i byggverk blir vurdert i et bærekraftsperspektiv, og hvordan den kan bistå i overgangsfasen til den nye standarder og samtidig imøtekomme behovet for å videreføre referansegrunnlaget fra NS 3454:2013.

Document information

  • Standard from SN
  • Published:
  • Edition: 1
  • Version: 1
  • Document type: NAT
  • Pages
  • ICS 91.040.01
  • National Committee SN/K 223

Product Relations

Product life cycle