Standard

NEK 900:2023

Published

Corrigendums and amendments are bought separately.

Language
Services

Abstract

NEK 900:2023 Elektriske jernbaneinstallasjoner er en standardsamling bestående av de mest benyttedestandardene for elektriske jernbaneanlegg. Standardsamlingen behandler blant annet elsikkerhet, jording og returkretser og er utgitt elektronisk på originalspråket. Samlingen består av: - NEK EN 50119:2020 Railway applications - Fixed installations - Electrictraction overhead contact lines; - NEK EN 50122:1 Railway applications - Fixed installations - Electrical safety, earthing and the return circuit - Part 1: Protective provisionsagainst electric shock; - NEK EN 50122:2 Railway applications - Fixed installations - Electrical safety, earthing and the return circuit - Part 2: Provisions against the effects of stray currents caused by DC traction systems; - NEK EN 50122:3 Railway applications - Fixed installations - Electrical safety, earthing and the return circuit - Part 3: Mutual Interaction of AC and DC traction systems. NEK 900 er det sentrale henvisningsgrunnlag i forskrift om elektriskeforsyningsanlegg (fef) for elektriske jernbaneanlegg. Forskrift, veiledning til forskrift og standarder angir samlet det minimum sikkerhetsnivå som myndighetene krever.

Document information

  • Standard from NEK
  • Published:
  • Edition: 2.0
  • Version: 1
  • Document type: NAT
  • Pages
  • ICS 45.020
  • National Committee NEK/NK9

Product Relations